Faustiliano Tessari

brand designer, innovatore e fondatore dei marchi Isushi, Hosteria Moderna e Kimchi Restaurant

T: +39.045.610.23.21
E: tessari[at]brandesigner.it

H: 09/13 am – 15/19 pm